# ΑΛΙΕΙΑ

Ο Αυγενάκης θα συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για την αλιεία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Αυγενάκης θα συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για την αλιεία

Στόχος του Συμβουλίου είναι να βρεθούν οι μηχανισμοί, ώστε σταδιακά ο ευρωπαϊκός  αλιευτικός στόλος και οι υδατοκαλλιέργειες να προσαρμοστούν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση για τη διαχείριση της αλιείας στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό
ΑΛΙΕΙΑΣ

Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση για τη διαχείριση της αλιείας στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι οι δυναμικές αναφορές συνδέουν νέες υποχρεώσεις, όπως η ενημέρωση των εντύπων που απαιτούνται για τη λειτουργία στη θάλασσα, με τα διαδικτυακά αρχεία της SIOFA.
«Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και ανθρώπινες δραστηριότητες»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και ανθρώπινες δραστηριότητες»

Κύριος στόχος του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων .
Δ. Ελλάδα: Θετική αντίδραση του ΥΠΑΑΤ  για τον κλάδο των Αλιέων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δ. Ελλάδα: Θετική αντίδραση του ΥΠΑΑΤ για τον κλάδο των Αλιέων

Να ληφθεί σχετική νομοθετική πρόνοια, προκειμένου, κατά τη διαδικασία ανανέωσης μιας επαγγελματικής άδειας αλιείας, να απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης αλιευτικού συλλόγου, η οποία να πιστοποιεί ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα.