Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση για τη διαχείριση της αλιείας στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε πρόταση της Επιτροπής σχετικά με μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου της αλιείας σχετικά με την αλιευτική συμφωνία του Νότιου Ινδικού Ωκεανού.

Με 585 ψήφους κατά, 48 υπέρ και 6 αποχές, το Κοινοβούλιο απέρριψε την Τρίτη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταφορά στο δίκαιο της ΕΕ των συστάσεων που εγκρίθηκαν το 2016 στο πλαίσιο της Αλιευτικής Συμφωνίας του Νότιου Ινδικού Ωκεανού (SIOFA).

Ο εισηγητής του Κοινοβουλίου João Pimenta Lopes (Αριστερά, PT) δήλωσε: «η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει πολλές απαιτήσεις των μέτρων διατήρησης της SIOFA. Επιπλέον, η Επιτροπή επιμένει να χρησιμοποιεί τις λεγόμενες «δυναμικές αναφορές» για τη μεταφορά, αμφισβητώντας τους φορείς εκμετάλλευσης και μην τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα στη μητρική τους γλώσσα, όπως ορίζεται στις Συνθήκες και επαναλαμβάνεται από το Δικαστήριο της Ε.Ε. Αυτού του είδους οι αναφορές πάντα απορρίπτονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι οι δυναμικές αναφορές συνδέουν νέες υποχρεώσεις, όπως η ενημέρωση των εντύπων που απαιτούνται για τη λειτουργία στη θάλασσα, με τα διαδικτυακά αρχεία της SIOFA. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι αυτές οι νέες υποχρεώσεις που συνδέονται με το SIOFA δεν έχουν νομική αξία επειδή δεν έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ο João Pimenta Lopes πρόσθεσε: «Λυπούμαστε επίσης που η Επιτροπή αποφάσισε να βρει μια λύση σε αυτό και μελλοντικές μεταφορές μόνο όταν το Κοινοβούλιο βρισκόταν στα πρόθυρα της απόρριψης της πρότασης. Η λύση είναι σκιώδης, ασαφής και δεν έχει σαφές δημοσιονομικό και νομικό πλαίσιο. Πρότεινα να αποσυρθεί η πρόταση σε άφθονο χρόνο, προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία».

«Καλούμε το Συμβούλιο να κάνει το ίδιο, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια νέα πρόταση, η οποία θα επικεντρώνεται στις συστάσεις της SIOFA και δεν θα περιλαμβάνει τις δυναμικές αναφορές. Τότε, το Κοινοβούλιο θα μπορεί να λάβει θέση για τη νέα πρόταση. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αυτό το Κοινοβούλιο θα παραμείνει προσηλωμένο στην εξεύρεση λύσης, η οποία θα σέβεται την αρχή της πολυγλωσσίας και το δικαίωμα των φορέων εκμετάλλευσης να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους στη μητρική τους γλώσσα», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις