# ΑΛΙΕΙΣ

Ενημέρωση επαγγελματιών αλιέων
ΑΛΙΕΙΑΣ

Ενημέρωση επαγγελματιών αλιέων

Οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10μ, είναι υπόχρεοι υποβολής μηνιαίου δελτίου αλιευτικής παραγωγής.