# ΑΛΙΕΙΣ

Συνάντηση Δ.Μελά  με εκπροσώπους κτηνοτροφικών, αγροτικών συλλόγων και αλιέων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση Δ.Μελά με εκπροσώπους κτηνοτροφικών, αγροτικών συλλόγων και αλιέων

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα προχωρήσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση και διεκπεραίωση των σημαντικών θεμάτων και εξελίξεων που άπτονται του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα.