# ΑΜΠΕΛΙ

Ασθένειες και εχθροί του αμπελιού
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθένειες και εχθροί του αμπελιού

Η παρατεταµένη καιρική αστάθεια µε συχνές βροχοπτώσεις, υψηλή υγρασία και χαµηλότερες για την εποχή θερµοκρασίες, δηµιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας.