# ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Φύτευση νέου αμπελώνα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φύτευση νέου αμπελώνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των κοινοτικών κανονισμών επιτρέπει τη φύτευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες μόνο σε περιπτώσεις άδειας φύτευσης ή αναφύτευσης.