# ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι ασθενής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι ασθενής

Την τελευταία δεκαετία, μετά τη σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων, διαπιστώνεται ανάλογη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος, ενώ τα διαρθρωτικά προβλήματα παρέμειναν, οδηγώντας τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας σε αδιέξοδο
Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Οιναμπέλων για την περίοδο 2014-2015
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Οιναμπέλων για την περίοδο 2014-2015

Οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό και/ή η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους.