# ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Το Κοινοβούλιο επιπλήττει την Επιτροπή για το σχέδιο απαγόρευσης της αλιείας σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές
ΑΛΙΕΙΑΣ

Το Κοινοβούλιο επιπλήττει την Επιτροπή για το σχέδιο απαγόρευσης της αλιείας σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές

Απαιτείται μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση για την απαγόρευση της κινητής αλιείας βυθού σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές.