# ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σκρέκας: «Προωθούμε την Πράσινη Μετάβαση, συνεχίζουμε αποφασιστικά τη δημοπράτηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σκρέκας: «Προωθούμε την Πράσινη Μετάβαση, συνεχίζουμε αποφασιστικά τη δημοπράτηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων»

Δημοπρατήθηκαν δύο ακόμα μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, στον Ανατολικό Τομέα Θεσσαλονίκης και τη Λάρισα, συνολικού προϋπολογισμού 182 εκατ. ευρώ - Συνολικά έχουν δημοπρατηθεί 28 μονάδες τα τελευταία τρία χρόνια.
Τέλος στις περιττές συσκευασίες, προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος στις περιττές συσκευασίες, προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης

Η Επιτροπή θα παράσχει επίσης σαφήνεια στους καταναλωτές και τη βιομηχανία σχετικά με τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης, τα λιπασματοποιήσιμα και τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά .
Condereff: Για την επανάχρηση αποβλήτων από κατεδαφίσεις και εκσκαφές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Condereff: Για την επανάχρηση αποβλήτων από κατεδαφίσεις και εκσκαφές

Στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή «πράσινων»  πρωτόκολλων στη διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφή, Κατασκευή και Κατεδάφιση (ΑΕΚΚ) και η μετάβαση στην κυκλική οικονομία μέσω της ανακύκλωσης.
Πιλοτικό «πράσινο» πρόγραμμα για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πιλοτικό «πράσινο» πρόγραμμα για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκπονήσει και υλοποιεί τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Αποβλήτων,   που οδηγεί σε πολιτική σχεδόν μηδενικής παραγωγής απορριμμάτων προς ταφή από το 2025 και μέχρι το 2030.