# ΑΡΔΕΥΣΗ

Να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης αρδευτικών γεωτρήσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης αρδευτικών γεωτρήσεων

Σε απόγνωση βρίσκονται οι περισσότεροι αγρότες της χώρας, οι οποίοι καλούνται να νομιμοποιήσουν, μέσα σε μια πολυδαίδαλη γραφειοκρατική διαδικασία και με πρόσθετα έξοδα.
Πρώτο μέλημα της ΠΔΕ η καλή λειτουργία αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων της Αιτωλοακαρνανίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρώτο μέλημα της ΠΔΕ η καλή λειτουργία αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων της Αιτωλοακαρνανίας

Τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων λειτουργίας του εγγειοβελτιωτικού έργου της Αιτωλοακαρνανίας εν όψει της έναρξης της αρδευτικής περιόδου.
Ανακοίνωση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ

Την εγγραφή στο ΕΜΣΥ ακολουθεί οπωσδήποτε αίτηση άδειας χρήσης ύδατος εκτός αν το σημείο υδροληψίας είναι ανενεργό και δεν γίνεται ούτε περιοδική χρήση του ύδατος.