# ΑΡΔΕΥΣΗ

Να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης αρδευτικών γεωτρήσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης αρδευτικών γεωτρήσεων

Σε απόγνωση βρίσκονται οι περισσότεροι αγρότες της χώρας, οι οποίοι καλούνται να νομιμοποιήσουν, μέσα σε μια πολυδαίδαλη γραφειοκρατική διαδικασία και με πρόσθετα έξοδα.
Πρώτο μέλημα της ΠΔΕ η καλή λειτουργία αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων της Αιτωλοακαρνανίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρώτο μέλημα της ΠΔΕ η καλή λειτουργία αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων της Αιτωλοακαρνανίας

Τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων λειτουργίας του εγγειοβελτιωτικού έργου της Αιτωλοακαρνανίας εν όψει της έναρξης της αρδευτικής περιόδου.