# ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εισφορές για κάθε εισόδημα ακόμη κι αν προέρχεται από περιστασιακές αγροτικές εργασίες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εισφορές για κάθε εισόδημα ακόμη κι αν προέρχεται από περιστασιακές αγροτικές εργασίες

Οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι, από 1η Ιανουαρίου 2017, θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές για κάθε εισόδημα που δηλώνουν ακόμη κι αν είναι αγροτικό και λάμβαναν εξαίρεση από τον ΟΓΑ έως το τέλος του 2016