# ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πτώση της τάξεως του 12,4% παρουσίασε η παραγωγή ασφαλίστρων
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Πτώση της τάξεως του 12,4% παρουσίασε η παραγωγή ασφαλίστρων

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν ποσοστό 94,4% της συνολικής παραγωγής στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και ποσοστό 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015.