# ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Το βακτήριο  Xylella fastidiosa
ΑΤΖΕΝΤΑ

Το βακτήριο Xylella fastidiosa

Το βακτήριο Xylella fastidiosa αποτελεί παθογόνο καραντίνας και πρέπει να αποτραπεί η είσοδος του στη χώρα μας.