# ΑΥΞΗΣΗ

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να έχουν βραδεία ανάκαμψη
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να έχουν βραδεία ανάκαμψη

Ο οργανισμός προβλέπει ότι η ζήτηση θα αυξηθεί με αργούς ρυθμούς έως το 2020 - κατά μέσο όρο κατά 900.000 βαρέλια την ημέρα κάθε χρόνο - ενώ σταδιακά θα ανέλθει στα 103,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το 2040