# ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Σύσταση ομάδας εργασίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύσταση ομάδας εργασίας

Για δικαιότερη και αντικειμενικότερη φορολόγηση των οχημάτων και για την αντιμετώπιση των διαχρονικών αδικιών που έχουν συσσωρευθεί.