# ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 Πληρωμή Δικαιούχων-Απορριπτομένων Βιοκαλλιεργητών έτους 2015
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πληρωμή Δικαιούχων-Απορριπτομένων Βιοκαλλιεργητών έτους 2015

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί 3η συμπληρωματική Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2015 και Κατάσταση Απορριπτομένων της Δράσης 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
Βιοκαλλιεργητές:προβήκατε μονομερώς και χωρίς τη συναίνεσή μας στον κατακερματισμό των αγροτεμαχίων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βιοκαλλιεργητές:προβήκατε μονομερώς και χωρίς τη συναίνεσή μας στον κατακερματισμό των αγροτεμαχίων

Αρνείστε όμως να παραδεχθείτε ότι με την επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου, παρανομήσατε αυθαίρετα και μονομερώς και προχωρήσατε στον τεμαχισμό – κατακερματισμό των αγροτεμαχίων.