Βιολογική

Αδικείτε τη Θεσσαλία στη βιολογική κτηνοτροφία!

Εγκρίθηκαν μόλις 499 από τους 1459 αιτούντες νέους κτηνοτρόφους και 372 από του 663 παλαιούς δικαιούχους του προγράμματος.

Ζητούν επιπλέον χρηματοδότηση για τη Βιολογική Κτηνοτροφία στην Αιτ/νία

Η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό κτηνοτρόφων και ζωικού κεφαλαίου στην χώρα.

«Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020»

«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους».

Οι υποχρεώσεις-δεσμεύσεις δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας

Ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Κ. Αγοραστός: «Να ενταχθούν όλοι οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας»

Έγινε μια ανακατανομή βάσει της υπερδέσμευσης χρημάτων για τη βιολογική κτηνοτροφία σε όλη την Ελλάδα.

Αύξηση κατά 16 εκ. ευρώ για την Κρήτη στην Βιολογική κτηνοτροφία

Από το ποσό αυτό 16.266.761 € αφορά την δράση 11.1.2 και 33.316.452€ που αφορά την δράση 11.2.2.

Βιοκαλλιεργητές : μας οδηγήσατε τους στην απόγνωση, καταστρέφετε η Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία

Το ποσό των πριμοδοτήσεων στο πλαίσιο του μέτρου για τη βιολογική γεωργία

Να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της βιολογικής καλλιέργειας όλες τις προτάσεις

Να ενταχθούν κανονικά στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι, αντί να κριθούν επιλαχόντες, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στην Πιερία

Η κατάσταση πληρωμής δικαιούχων της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» για το έτος 2016

Αντίδραση από ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ για το «κόψιμο» των ζωοτροφών από τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Για κατάφορη αδικία μιλά η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ σε επιστολή της προς το Υπουργείο, ζητώντας παράλληλα και την κατανομή των κονδυλίων που έχουν περισσέψει στις περιφέρειες όπου υπάρχει ενδιαφέρον.