# ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΓΔΕΕ: Κανένας κίνδυνος συγχύσεως για το HALLOUMI, από προϊόντα βουλγαρικής εταιρείας
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΓΔΕΕ: Κανένας κίνδυνος συγχύσεως για το HALLOUMI, από προϊόντα βουλγαρικής εταιρείας

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του συλλογικού σήματος HALLOUMI, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνον τα μέλη κυπριακής ένωσης, και του σημείου «BBQLOUMI» το οποίο προσδιορίζει τα προϊόντα βουλγαρικής εταιρία.ς