# ΔΑΣΟΣ

«Δάση, οι ρίζες της αειφορίας»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Δάση, οι ρίζες της αειφορίας»

Τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση στην παροχή βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών προκλήσεων τόνισαν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca