# ΔΙΑΙΤΑΣ

Νέοι κανόνες για παιδικές τροφές και τρόφιμα ειδικής δίαιτας
ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Νέοι κανόνες για παιδικές τροφές και τρόφιμα ειδικής δίαιτας

Οι κανόνες για τη σήμανση και το περιεχόμενο του βρεφικού γάλακτος και των τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς θα οριστούν με σαφήνεια ούτως ώστε οι καταναλωτές να προστατεύονται