# ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σημαντικότατες αλλαγές στη διατροφή των Ελλήνων καταναλωτών την τελευταία 8ετία
ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σημαντικότατες αλλαγές στη διατροφή των Ελλήνων καταναλωτών την τελευταία 8ετία

Οι αλλαγές στις μέσες τιμές των τροφίμων ξεκαθαρίζουν σε ένα βαθμό το τοπίο αν κάποια αλλαγή οφείλεται σε διατροφική τάση ή αγοραστική τάση λόγω π.χ. μειωμένου εισοδήματος.
Με στόχο την ποιότητα, την καινοτομία και την επισιτιστική ασφάλεια  η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων προάγει την υγιεινή διατροφή
ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Με στόχο την ποιότητα, την καινοτομία και την επισιτιστική ασφάλεια η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων προάγει την υγιεινή διατροφή

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών επενδύει στην ποιότητα των προϊόντων διατροφής και προωθεί την ανάπτυξη καινοτομιών .