# ΔΟΣΕΙΣ

Ο ESM ενέκρινε τη δόση
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο ESM ενέκρινε τη δόση

Το ποσό αυτό -μεταξύ άλλων- θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του χρέους, τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού αλλά και ορισμένων έργων.