# ΕΙΔΗ

Απαλλαγή ΦΠΑ και για τα είδη διατροφής και αλκοολούχα ποτά για ταξιδιώτες τρίτων χωρών
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Απαλλαγή ΦΠΑ και για τα είδη διατροφής και αλκοολούχα ποτά για ταξιδιώτες τρίτων χωρών

Όπως αναφέρει η απόφαση, αυτό γίνεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιρειών λιανικής πώλησης και προώθησης του εξαγωγικού εμπορίου.
Υπό εξαφάνιση 200 είδη πουλιών
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Υπό εξαφάνιση 200 είδη πουλιών

Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο τα είδη των πουλιών που χαρακτηρίζονται ως «Κρισίμως Κινδυνεύοντα», σύμφωνα με τον φετινό Κόκκινο Κατάλογο για τα πουλιά, που δημοσίευσε η BirdLife International.