Εισροών

Ειδήσεις

Εισροές και εκροές στη γεωργία – κτηνοτροφία

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Ιούνιο 2019, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.


Παράταση για το συστημα εισροών-εκροών για το Ν.Κεφαλληνίας

Παράταση για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών για τα πρατήρια υγρών καυσίμων του Ν.Κεφαλληνίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ:Πολλαπλή συμμόρφωση-μητρώο εισροών–εκροών

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 262385/21.4.10 για την εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γεωργοί που λαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να τηρούν μητρώο εισροών και εκροών.