# ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Κτηνίατρος Εκτροφής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κτηνίατρος Εκτροφής

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σχετικά με τις μετακινήσεις των ζώων ιδιοκτησίας τους.