# ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τι αλλάζει στο κτηματολόγιο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι αλλάζει στο κτηματολόγιο

Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας σε συνδυασμό με την ανάρτηση των δασικών χαρτών αποτελούν κεντρικά αναπτυξιακά εργαλεία και συνεπώς προτεραιότητες της Κυβέρνησης.