# ΕΜΠΟΡΙΟ

Nα δοθεί αμέσως στις Περιφέρειες η δυνατότητα να προκηρύξουν  το Υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Nα δοθεί αμέσως στις Περιφέρειες η δυνατότητα να προκηρύξουν το Υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση»

Ζητεί ν’ αυξηθεί το ποσό που εκχωρείται στις Περιφέρειες για το συγκεκριμένο Υπομέτρο, εκφράζει την αντίθεσή της στο να προχωρήσουν οι δράσεις της μεταποίησης .