# ΕΜΠΟΡΙΟ

Αντίθετοι  οι γεωπόνοι  για την εκχώρηση βασικών επαγγελματικών δικαιωμάτων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αντίθετοι οι γεωπόνοι για την εκχώρηση βασικών επαγγελματικών δικαιωμάτων

Την εκχώρηση βασικών επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων που απασχολούνται ως υπεύθυνοι επιστήμονες στις φυτωριακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων