# ΕΝΦΙΑ

Καυτό φορολογικό καλοκαίρι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καυτό φορολογικό καλοκαίρι

Με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων οι ελεύθεροι επαγγελματίες διαπιστώνουν ότι το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν φέτος είναι πολύ υψηλότερο, λόγω των νέων αυξημένων ποσοστών προκαταβολής φόρου.