# ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Εργόσημο: Τροποποίηση του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης από 1.1.2020
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργόσημο: Τροποποίηση του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης από 1.1.2020

Δίνεται αναδρομική ισχύς στην προτεινόμενη ρύθμιση, ώστε αυτή να έχει εφαρμογή για εισφορές που καταβλήθηκαν από 01.01.2020 με το νέο σύστημα των ασφαλιστικών κατηγοριών του ν. 4670/2020.
Γ. Λαμπρόπουλος: Για το εργόσημο αλλοδαπών εργατών γης
ΒΟΥΛΗ

Γ. Λαμπρόπουλος: Για το εργόσημο αλλοδαπών εργατών γης

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγροτικών καλλιεργειών στη Χώρα μας και η συγκομιδή των προϊόντων μας, από εργάτες που γνωρίζουν τις αγροτικές εργασίες και έρχονται γι΄αυτό τον λόγο στην Ελλάδα.