# ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Γ. Λαμπρόπουλος: Για το εργόσημο αλλοδαπών εργατών γης
ΒΟΥΛΗ

Γ. Λαμπρόπουλος: Για το εργόσημο αλλοδαπών εργατών γης

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγροτικών καλλιεργειών στη Χώρα μας και η συγκομιδή των προϊόντων μας, από εργάτες που γνωρίζουν τις αγροτικές εργασίες και έρχονται γι΄αυτό τον λόγο στην Ελλάδα.