# ΕΣΠΑ

Προτάσεις του Ο.Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προτάσεις του Ο.Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ

Πρέπει άμεσα να εκδοθούν οι οδηγίες και εγκύκλιοι, που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ.