# ΕΥΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων  για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας

Ο χειρισμός και η χρήση του εμβολίου γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εμβολιασμό της Οζώδους, τις οδηγίες του παρασκευαστή του εμβολίου και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΚΑΑ.