# ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.:μεταφορά  ημερομηνίας της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.:μεταφορά ημερομηνίας της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας Ν. 4446/2016 και ημερομηνίας αναφοράς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.