# ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τον TAP
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τον TAP

Στόχος της σύσκεψης θα είναι η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων, με δεδομένη την εγκεκριμένη όδευση.