# ΓΕΩΡΓΟΙ

Kίνητρα για να συνασπισθούν οι γεωργοί μας σε Οργανώσεις;
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Kίνητρα για να συνασπισθούν οι γεωργοί μας σε Οργανώσεις;

Οι Οργανώσεις Παραγωγών εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑΣ), ενώ με ευθύνη των ΔΑΟΚ καταγράφονται σε ειδική ηλεκτρονική βάση που τηρείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ.
Η συμφωνία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα προστατεύει όλους τους γεωργούς της ΕΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η συμφωνία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα προστατεύει όλους τους γεωργούς της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για τη θέσπιση νέων κανόνων που θα εξασφαλίζουν την προστασία του 100% των γεωργών της ΕΕ και της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ από πρακτικές που αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.