# ΚΑΛΠ

Καταπολέμηση υπεραλίευσης: Το Συμβούλιο θεσπίζει αναθεωρημένους κανόνες για το σύστημα ελέγχου της αλιείας της ΕΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καταπολέμηση υπεραλίευσης: Το Συμβούλιο θεσπίζει αναθεωρημένους κανόνες για το σύστημα ελέγχου της αλιείας της ΕΕ

Περίπου το 70 % των υφιστάμενων κανόνων για τον έλεγχο των αλιευτικών σκαφών επικαιροποιούνται από τον πρόσφατα εκδοθέντα κανονισμό.
6,5 δις ως οικονομική βοήθεια σε αλιείς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6,5 δις ως οικονομική βοήθεια σε αλιείς

Την παροχή οικονομικής βοήθειας σε αλιείς προκειμένου να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) προβλέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EΤΘΑ).
Επίσκεψη Τσαυτάρη στην Κάλυμνο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επίσκεψη Τσαυτάρη στην Κάλυμνο

Η επίσκεψη του Υπουργού στην Κάλυμνο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για τη στήριξη της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» από το ΥΠΑΑΤ, η οποία προωθείται και μέσω της νέας ΚΑλΠ.
Την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενημέρωσε ο Τσαυτάρης για την νέα ΚΑλΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενημέρωσε ο Τσαυτάρης για την νέα ΚΑλΠ

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στους στόχους της νέας ΚΑλΠ, που αφορούν στη στροφή προς μια «Γαλάζια Ανάπτυξη» που «πατά» στη θάλασσα, όπως αντίστοιχα η «Πράσινη Ανάπτυξη», «πατά» στη γη.
Καταληκτική Συμφωνία για τη Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καταληκτική Συμφωνία για τη Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση, σε μια στιγμή που η Ευρώπη τη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.