# ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Πληρωμές σε καπνά και βιολογικά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πληρωμές σε καπνά και βιολογικά

Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην Π.Ε. Γρεβενών οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής της δράσης 1.1. «Βιολογική Γεωργία», εκκρεμότητες έτους 2016.