# ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές»

Στόχος της δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού, τη μείωση της χρήσης χημικών εισροών και τον περιορισμό της έκλυσης αερίων των θερμοκηπίων.
Στα κάγκελα οι Ευρωπαίοι καπνοπαραγωγοί
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στα κάγκελα οι Ευρωπαίοι καπνοπαραγωγοί

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα προϊόντα καπνού βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης και με την πρόσφατη απόφασή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρεί να βάλει διά της πλαγίας οδού τέλος στη χρήση καπνών .