# ΚΑΡΥΔΙΑ

Καρπόκαψα Καρυδιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα Καρυδιάς

Είναι ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός της καρυδιάς και συναντάται σε μεγαλύτερους πληθυσμούς στις ζεστές πεδινές περιοχές.