# ΚΙΛΕΛΕΡ

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Μελέτες για την άρδευση 600.000 στρεμμάτων αγροτικής γης σε Κιλελέρ & Κοιλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Μελέτες για την άρδευση 600.000 στρεμμάτων αγροτικής γης σε Κιλελέρ & Κοιλάδα

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο για την πρόοδο των δύο μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.