# ΚΙΝΑ

Διακίνηση μελιού εντός Ελλάδος εισαγόμενου από την «Κίνα»
ΒΟΥΛΗ

Διακίνηση μελιού εντός Ελλάδος εισαγόμενου από την «Κίνα»

Δεν  μπορούμε  να  κρύψουμε  την  έκπληξή  μας  αλλά  και  την  απορία  μας,  όταν πληροφορηθήκαμε από διαφήμιση στο διαδίκτυο για την κυκλοφορία μελιού στην ελληνική  αγορά  με  χώρα  προέλευσης  την «Κίνα(!).