# ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Σεμινάριο στον τομέα των Κηπευτικών
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάριο στον τομέα των Κηπευτικών

H επιχειρηματική αποστολή απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις, παραγωγούς, ερευνητικούς οργανισμούς και φορείς που αναπτύσσουν ή/και αναζητούν τεχνολογικές λύσεις.