# ΚΛΙΜΑ

 Δράση για το κλίμα
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση για το κλίμα

Η Επιτροπή χαράσσει στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν.
Η Επιτροπή επενδύει 281,4 εκατ. ευρώ σε νέα έργα για το περιβάλλον και το κλίμα
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή επενδύει 281,4 εκατ. ευρώ σε νέα έργα για το περιβάλλον και το κλίμα

Τα έργα αυτά προβλέπουν δράσεις στα πεδία της προστασίας της φύσης, της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και της ενημέρωσης και της επικοινωνίας επί περιβαλλοντικών θεμάτων.