# ΚΡΑΣΙΑ

Καινοτόμες μορφές και οικολογική ευθύνη: οι βελγικές τάσεις της αγοράς που διαπιστώθηκαν από την έκθεση κρασιών της Delhaize
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Καινοτόμες μορφές και οικολογική ευθύνη: οι βελγικές τάσεις της αγοράς που διαπιστώθηκαν από την έκθεση κρασιών της Delhaize

Μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων για τις περισσότερες κατηγορίες κρασιών τους επόμενους μήνες, η Delhaize αναφέρει το πρόβλημα των συγκομιδών στην Ευρώπη φέτος όσον αφορά τις προμήθειες