# ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Ενημέρωση κτηνοτρόφων περιοχής Τηταρήσιου ποταμού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση κτηνοτρόφων περιοχής Τηταρήσιου ποταμού

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους των οποίων οι εγκαταστάσεις βρίσκονται πλησίον του ποταμού Τηταρήσιου (ή Ξηριά) καθώς και των διακλαδώσεων αυτού για τα παρακάτω:
Προϋποθέσεις και διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας  αιγοπροβάτων και βοοειδών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις και διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας αιγοπροβάτων και βοοειδών

Ο κτηνοτρόφος διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει άμεσες ενισχύσεις για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν τα γεγονότα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικής περίστασης.
Προτάσεις για την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος των αγροτών που εντάσσονται σε συνεργατικά σχήματα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προτάσεις για την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος των αγροτών που εντάσσονται σε συνεργατικά σχήματα

Το φορολογικό νομοσχέδιο που είναι σε ισχύ και έχει καταργήσει το αφορολόγητο των κερδών των Συνεταιρισμών καταδικάζει την ανάπτυξη νέων υγιών συνεταιρισμών.