# ΚΥΑ

Εκδόθηκε η ΚΥΑ που αφορά τη δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκδόθηκε η ΚΥΑ που αφορά τη δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων

Η κλίση του εδάφους να μην υπερβαίνει το 45%, αντί του 25% που ίσχυε έως σήμερα, στις περιπτώσεις που η δασική έκταση στερείται βλάστησης ή αυτή έχει καταστραφεί, υποβαθμιστεί ή αραιωθεί.
Η ΚΥΑ για τα Σχέδια Βόσκησης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΚΥΑ για τα Σχέδια Βόσκησης

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η κτηνοτροφία δεν είναι απλά και μόνο μία παραγωγική δραστηριότητα η οποία εξέθρεψε επί χιλιάδες χρόνια τους Έλληνες.