# ΛΙΜΝΗ

Παράταση για παραχώρηση Λιμνών
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Παράταση για παραχώρηση Λιμνών

Παράταση μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 προτίθεται να δώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις μισθώσεις των εκτάσεων των πρώην Λιμνών Αγουλινίτσας και Μουριάς.