Καθορισμός χρονικής περιόδου απαγόρευσης ενάσκησης αλιείας στη λίμνη Κερκίνη


Απαγορεύουμε την ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, προς προστασία της αναπαραγωγής τους στη λίμνη Κερκίνη, στους λιμναίους σχηματισμούς  και σε όλα τα ρέοντα ύδατα όπως ποτάμια, χείμαρρους, κανάλια κ.λ.π. που καταλήγουν άμεσα στις λίμνες και σε απόσταση 1.000 (χιλίων) μέτρων από το σημείο εκβολής τους σε αυτές (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω).
 
Η απαγορευτική περίοδος αλιείας ισχύει από 01.04.2017,   ώρα 08:00 π.μ.  έως  20.05.2017, ώρα 08:00 π.μ.
 
  Με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών επιβάλλεται η απομάκρυνση από τη λίμνη Κερκίνη όλων των αλιευτικών σκαφών, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο εξοπλισμός τους (αλιευτικά εργαλεία, μηχανή, κουπιά κλπ), και η συγκέντρωσή τους στη ξηρά  στις παρακάτω  καθορισμένες θέσεις:
  α) Θέση «Νούφαρα»  Λιβαδιάς
  β) Λιμάνι  Κερκίνης
  γ) Εκβολές χειμάρρου  Κερκινίτη
  δ) Λιμάνι  Λιθοτόπου
  ε) Θέση «Υδροληψία Υ2»  στα  Χρυσοχώραφα
στ) Ανατολικό ανάχωμα, 1.500 μ. από το χώρο αναψυχής στη περιοχή «Τρίγωνο» 
      Μεγαλοχωρίου.
 
        Κατά παρέκκλιση της παρούσας επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
        Αρμόδιοι για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές  και οι Δασικές  Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των.
            Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
             Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να τη γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο   στους χώρους ευθύνης τους.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις