# ΛΙΜΝΗ

Εντός των επιθυμητών ορίων οι τιμές των παραμέτρων των  δειγμάτων νερού της λίμνης Καστοριάς
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Εντός των επιθυμητών ορίων οι τιμές των παραμέτρων των δειγμάτων νερού της λίμνης Καστοριάς

Το Γενικό Χημείο του Κράτους Ιωαννίνων στις 31 Δεκεμβρίου 2014,όλα τα δείγματα, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν, ήταν εντός των επιθυμητών ορίων.