# ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Προστασία μελισσών από χημικούς ψεκασμούς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Προστασία μελισσών από χημικούς ψεκασμούς

Η δηλητηρίαση των μελισσών από τη μη ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, καθώς έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στις μέλισσες και στην παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων.
Συνάντηση ENVI: οργανικοί ρύποι, ενεργειακή απόδοση και καθοδήγηση μελισσών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση ENVI: οργανικοί ρύποι, ενεργειακή απόδοση και καθοδήγηση μελισσών

Τέλος, τα μέλη θα ανταλλάξουν απόψεις με την Επιτροπή και την EFSA σχετικά με τα τελευταία έγγραφα από εμπειρογνώμονες της ομάδας εργασίας EFDSA για την αναθεώρηση του την καθοδήγηση των μελισσών.